Informacje ogólne

Miejsce:
Hotel Golden Tulip
‎Ul. Towarowa 2
Warszawa

Termin:
9 maja 2014 roku

Punkty edukacyjne:
Informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty:
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora.

Wydruk certyfikatu:
Istnieje możliwoœć samodzielnego wydruku certyfikatu za poœrednictwem elektronicznego systemu rejestracji - poznaj szczegóły 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)..